Бичиг баримт ашиглах нь

Ургийн бичгээ хялбар аргаар хөтлөх, нөгөө талаар програм хангамжийг ашиглах боломжтой болох юм.

Тайлбар

Манайхаас гаргаж буй дараах хоёр маягтыг ашиглснаар та ургийн бичиг, удмын түүхээ зөв, дэлгэрэнгүй хөтлөх түүнийг үр хойчдоо үлдээх нөгөө талаар бидний удахгүй гаргах програм хангамжийг ашиглан бүртэгсэн мэдээллээ оруулж ургийнхаа мэдээллийн санг үүсгэх цаашид дэлгэрүүлэн хөтлөх боломж бүрдэнэ.


Маягт 1
1
Гэр бүлийн модыг зурах
  • Үндэс суурь нь таниас эхлэх
  • Та гэрэлсэн бол эхнэр/нөхрийн мэдээллийг оруулах
  • Өвөг дээдсээ мэдэх үе хүртэлээ тодорхой болгох
  • Өвөг дээдсийнхээ төрсөн, гэрэлсэн, нас барсан газрыг тодорхой болгох
Маягт 2
3
Гэр бүлийн гишүүдийн бүртгэлд анхаарах зүйлс
  • Ургийн овгоо тодорхойлсон байх
  • Гэр бүлийн гишүүдийн төрсөн, гэрэлсэн, нас барсан, оршуулсан огноог тодорхой болгох
  • Гэр бүлийн гишүүдэд нас барсан хүн байвал шалтгааныг тодорхой болгох
  • Хүүхдүүдийн эхнэр/нөхөр, гэрэлсэн огноо, гэрэлсэн газрын мэдээллийг тодорхой болгох